Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar ve Tanımlar
  1. www.habereditoru.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Bulv. Cazibe İş Merk. Kat:7 No:704 Şehitkamil / Gaziantep adresinde mukim Ebiron Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bundan böyle “Ebiron Bilişim” olarak anılacaktır).
  2. www.habereditoru.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
  3. Üyenin sistemi kullanmak amacıyla kullanıcı adı ve şifre vererek görevlendirdiği kişi ("Kullanıcı")
  4. Kullanıcıların sisteme ekledileri ve içerik sağladıkları tüm web siteleri ("Web Sitesi")
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. İşbu Sözleşme’nin konusu Ebiron Bilişim’ın sahip olduğu internet sitesi www.habereditoru.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Üye web sitelerine içerik eklerken hangi içerik sağlayıcıdan (Haber Ajansı, web sitesi ve her türlü içerik kaynağı) izin almalı yada ilgili haber ajanslarına abone olmalıdır. Bir haber ajansının haberlerini yetkisiz ve izinsiz kullanmak yasal olarak suç olup bu konuda tüm sorumluluk üye'ye aittir.
  2. Üye, www.habereditoru.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ebiron Bilişim'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  3. Üye, Ebiron Bilişim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye Kullanıcılarına ait şifreler oluşturabilir ve sistemi kullanması için onlara yetki verebilir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ebiron Bilişim' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ebiron Bilişim 'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  4. Üye www.habereditoru.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  5. Üye, www.habereditoru.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye ve kullanıcılar diğer üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı, onların bilgilerini ele geçirme ve değiştirme ve izlemeye yönelik faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
  6. www.habereditoru.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ebiron Bilişim'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ebiron Bilişim'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  7. Ebiron Bilişim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.habereditoru.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ebiron Bilişim'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  8. Üye ve Kullanıcılar, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üye ve kullanıcısına aittir.
  9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ebiron Bilişim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ebiron Bilişim'ın üye ve kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  10. Ebiron Bilişim'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üye ve kullanıcının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ebiron Bilişim'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
  11. www.habereditoru.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Ebiron Bilişim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
  12. Ebiron Bilişim tarafından www.habereditoru.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  13. Ebiron Bilişim kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ebiron Bilişim, üyenin www.habereditoru.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  14. Ebiron Bilişim’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ebiron Bilişim'in kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ebiron Bilişim'ın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Ebiron Bilişim'In sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Ebiron Bilişim'ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
  15. Ebiron Bilişim, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ebiron Bilişim'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ebiron Bilişim ve Ebiron Bilişim web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  16. Ebiron Bilişim web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ebiron Bilişim web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  17. Ebiron Bilişim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Ebiron Bilişim web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  18. Ebiron Bilişim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  19. Taraflar, Ebiron Bilişim'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  20. Ebiron Bilişim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin, kullanıcılarının ve müşterilerinin kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini yazılı veya e-posta ile yapmalıdır.
  21. Üye ve Kullanıcılar sitedeki eylemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.
 4. Sözleşmenin Feshi
  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ebiron Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Her halükarda yapılan ödemeler iade edilmez. Ebiron Bilişim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 5. İhtilaflerin Halli
  1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 6. Yürürlük
  1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.