Script geliştiricileri kendi yazılımları için habereditoru.com altyapısını kullanabilirler. Bir web sitesinin haber editöründen içerik çekebilmesi için önce SET işlemleri ile kayıt işlemlerini yapıp API_KEY alması gerekmektedir. Bazı sorgulamalarda API_KEY zorunludur. GET taleplerinin sonucu JSON formatı ile gönderilir. API_KEY aldığınız takdirde içerik taleplerinizi bu keye göre yapabilirsiniz.

GET İŞLEMLERİ : Haber Editöründen tanımlanmış verileri almak için yapılan işlemler. Veriler query string ile talep edilir.

SET İŞLEMLERİ : Haber Editörüne veri göndermek için yapılan işlemler. Veriler query string ile gönderilir.

İÇERİK TALEP ETME : Sitenizi kayıt edip, API_Key aldığınız takdirde içerik taleplerini bu modül ile yapabilirsiniz.

RAPORLAR : Projenize gönderilen içerikler ile ilgili raporlar

ABONELİK İŞLEMLERİ : Bir çerçeve içerisinde abonelik işlemlerini yaptırabilirsiniz.

GET İŞLEMLERİ

 1. Tüm Tanımlamalar : http://xml.habereditoru.com/get/vars
  1. Projeniz için gerekli olan tüm haber editörü verilerini bu fonksiyon ile elde edebilirsiniz. Aşağıdan gelen verilerin açıklamasını görebilirsiniz.
 2. İçerik Kaynakları :  http://xml.habereditoru.com/get/agencies?selAgency=13
  1. HaberEditoru.com'dan içerik çekebileceğiniz ajans ve web sitelerini bu fonksiyon ile görebilirsiniz.
  2. selAgency parametresi ile sadece bir kaynağa göre filtreleyebilirsiniz
  3. selLanguage parametresi ile belirtilen dilde yayın yapan kaynakları filtreleyebilirsiniz
  4. JSON Verileri : "AA": [13, "AA", 1,1, "tr, tr_TR", "http://www.aa.com.tr", ".../img/ajans/aa.png", "Açıklama", 0]
   • 13 : Haber Ajansının HaberEditoru.com ID'si
   • "AA" : Haber Ajansı Adı
   • 1 : İçerik Kaynağının Tipi. Alacağı değerler: [0,1,2] - 0:Havuz 1:Ulusal Ajans 2:Web Sitesi
   • 1 : İçerik Tipi. Alacağı değerler: [0,1,2,3,4,4] - 0:Hepsi 1:Haber 2:Video 3:Resim Galeri 4:Reklam 8:Makale
   • "tr, tr_TR" : İçerik Kaynağının yayın yaptığı diller
   • "http://www.aa.com.tr" : İçerik kaynağının URL'si
   • ".../img/ajans/aa.png" : İçerik kaynağının Logosu
 3. Kategoriler : http://xml.habereditoru.com/get/agencies_categories?selAgency=13
  1. İçerik kaynaklarına ait kategorileri bu fonksiyon ile görebilirsiniz.
  2. selAgency parametresi ile sadece bir kaynağa ait filtreleme yapabilirsiniz
  3. JSON Verileri : "AA": [["Basketbol", 43,1],["Bilim Teknoloji", 40,1]...]
   • "AA" : Haber Kaynağı ID'si
   • "Basketbol" : Kategori Adı
   • 43 : Kategori ID'si
   • 1 : Kategori İçerik Tipi. Alacağı değerler: [0,1,2,3,4,4] - 0:Hepsi 1:Haber 2:Video 3:Resim Galeri 4:Reklam 8:Makale
 4. Domain / Site Bilgileri : http://xml.habereditoru.com/get/domain
  1. Domain / Site hakkında verileri bu fonksiyon ile görebilirsiniz. Site verisini görebilmek için API_KEY (k) ve Domain (d) verilerini göndermeniz gerekir.
  2. Parametreler (Zorunlu) :
   • d -> Domain,
   • k -> APİ_KEY
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/get/domain?d=wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4
  3. JSON Verileri : "SiteID":1026, "Domain":"http://wp.ebiron.com", "Status":1,"Abonelik":1, "ContentType":1, "Langs":"tr", "Agencies":"13,14,19",
   "Advertorial":true, "EndDate":"2016-12-25 00:00:00", "RobotCount":4, "AgenciesCount":5, "Message":"", "AllowIps":"", "LastCheck":"2016-4-21"
   • SiteID : Sitenin ID'si
   • Domain : Sitenin Domaini
   • Status : Site Aktif / Pasif. 1 - Aktif (İçerik Çekebilir) 0 - Pasif (İçerik Çekemez)
   • Abonelik : Sitenin Abonelik Paket ID'si. [0:Demo, 1:Tembel, 2:Standart, 3:Çalışan]
   • ContentType : Sitenin içerik tipi. [1:Haber]
   • Langs : Sitenin Yayın Dili
   • Agencies : İçerik çekecek kaynakların ID'leri
   • Advertorial : Reklam içerik kabul ediyormu? [0:Hayır,1:Evet]
   • EndDate : Abonelik süresinin biteceği tarih
   • RobotCount : Abonelik kapsamında İzin verilen maksimum bot sayısı
   • AgenciesCount : Abonelik kapsamında izin verilen maksimum içerik Kaynağı sayısı
   • Message : Site durumu ile admine iletilen mesajlar
   • AllowIps : Sitenin veri çekmesi için izin verilen IP Adresleri
   • LastCheck : Sitenin içerik çektiği son tarih
 5. Bot Bilgileri : http://xml.habereditoru.com/get/bot
  1. Bot ile ilgili verileri bu fonksiyon ile görebilirsiniz. Bot verilerini görebilmek için API_KEY (k) ve Domain (d) verilerini göndermeniz gerekir.
  2. Parametreler (Zorunlu) :
   • d -> Domain,
   • k -> APİ_KEY
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/get/bot?d=wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4
  3. Parametreler (Opsiyonel) :
   • r -> Bot ID r : Sadece Belirtilen Bot ID'sine sahip bot verilerini görmek istiyorsanız r parametresini kullanabilirsiniz.
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/get/bot?d=wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&r=1
  4. JSON Verileri : [{"ID":2120,"Name":"BOT2", "BotType":0,"Spinner":0,...}...]
   • ID : Bot ID'si
   • Name : Bot Adı
   • BotType : Çalışma Şekli [0:Otomatik,1:Manuel]
   • Status : Bot Durumu [0:Pasif - İçerik Çekmez,1:Aktif - İçerik Çeker]
   • ContentType : (Integer) İçerik Tipi [1:Haber,2:Video,3:Resim Galerisi, 4:Advertorial, 8:Özgün Makale]
   • Lang : Çekeceği içeriğin Dili
   • Agencies : İçerik çekeceği kaynakların ID'leri
   • Categories : İçerik Kategori ID'leri
   • Tags : Etiketler. İçeriğin içerisinde mutlaka olması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapıalcaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • NegativeTags : Negatif Etiketler. İçeriğin içerisinde kesinlikle olmaması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapılacaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • PostType : Bot Kayıt işlemi sırasında PostType alanına girdiğiniz değer.
   • PostStatus : Bot Kayıt işlemi sırasında PostStatus alanına girdiğiniz değer.
   • PostAuthor : Bot Kayıt işlemi sırasında PostAuthor alanına girdiğiniz değer.
   • Spinner : Spinner/Replacer [0:Pasif,1:Aktif]
   • NoImage : Resimsiz İçerikler [0:Kaydet,1:Kaydetme]
   • SocialSharing : Sosyal Paylaşım [0:Pasif,1:Aktif]
   • LastSend : En son çekilen içerik tarihi

SET İŞLEMLERİ

Projenizin HaberEditoru.com'dan veri çekebilmesi için Üye / Site Kayıt, İçerik Kaynakları Kayıt ve Bot Kayıt işlemlerini yapması gerekmektedir. HaberEditoru.com üzerinde bu bilgiler kayıtlı değilse malesef içerik çekemezseniz. 

 1. Üye / Site Kayıt : http://xml.habereditoru.com/set/register
  1. Web sitenizi HaberEditoru.com'a kayıt etmek için kullanabileceğiniz fonksiyon. Kayıt işlemi başarılı ise {API_KEY}, Hata halinde {ERROR:Hata Mesajı...} döndürür.
  2. Parametreler (Zorunlu) : 
   • Domain -> Web sitenin http dahil alan adı (http://www.siteniz.com gibi),
   • NameSurname -> Adı Soyadı,
   • EMail -> E-Posta Adresi,
   • GSM -> Cep Telefonu
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/set/register?Domain=http://wp.ebiron.com&NameSurname=Adı+Soyadı&EMail=eposta@adresim.com&GSM=905051234567
  3. Parametreler (Opsiyonel) :
   • AllowIPs -> Sadece beleriteceğiniz IP Adresinden gelen taleplere yanıtlamamızı istiyorsanız,
   • PingURL -> HaberEditoru.com ile siteniz arasında iletişimi sağlayacak sayfanın URL'si (Domain kısmı hariç). Örn. projem/bot.php
  4. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyona parametre gönderdiğildiğinde {API_KEY} veya {ERROR} stringleri döner. 
   • {"API_KEY":"S1YDB81R9GNNW6X4", "SiteID":"1598", "Domain":"Domain.com"} Kayıt İşlemi Başarılı ise Dönüş değeri olarak API_KEY, SiteID ve Domain verilerini içeren string gönderilir.
   • {"ERROR":"Hata Açıklaması", "SEND_KEY":"----API_KEY---"}
    Herhangi bir hata oluştuğunda dönüş değeri olarak ERROR anahtarlı bir açıklama stringi gönderilir.
    SEND_KEY İstisnası : Eğer daha önce HaberEditoru.com'a üyesi bir web sitesini sisteme tekrar kayıt etmek isterseniz; Sisteme daha önce kayıt olmuş Domain için EPosta veya GSM parametreleri doğru gönderilirse bir kereye mahsus API_KEY anahtarı SEND_KEY anahtarı ile gönderilir. Örneğin. www.siteniz.com daha önce HaberEditoru.com'a eposta@adresim.com veya 5051234567 GSM numarası ile kayıt olmuşsa bir kereliğine dönüş değeri olarak API_KEY gönderilir. Daha önce API_KEY gönderilmişse boş değer döner.
 2. İçerik Kaynakları Kayıt : http://xml.habereditoru.com/set/settings
  1. Web sitenizi hangi kaynaklardan ve Kategorilerden içerik çekeceğini ve diğer bazı ayarları HaberEditoru.com'a kayıt etmek için kullanabileceğiniz fonksiyon. Kayıt işlemi başarılı ise {SUCCESS}, Hata halinde {ERROR:Hata Mesajı...} döndürür.
  2. Parametreler (Zorunlu) : 
   • d -> Web sitenin http dahil alan adı (http://www.siteniz.com gibi),
   • k -> API_KEY,
   • a -> İçerik Kaynakları Dizisi (a:Array->13,15,25 vs gibi virgül ile ayrılmış),
   • c -> Kategoriler Listesi (c:Array -> 20,205,304 vs gibi virgül ile ayrışmış)
   • l -> İçerik Dili ( tr,en,tr_TR vs gibi dil kodu)
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/set/settings?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&a=32,33,34,35&c=101,102,103,201&l=tr
  3. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyona parametre gönderdiğildiğinde {SUCCESS} veya {ERROR} stringleri döner. 
   • {SUCCESS} Kayıt İşlemi Başarılı ise Dönüş değeri olarak {SUCCESS} stringi gönderilir.
   • {"ERROR":"Hata Açıklaması"}
    Herhangi bir hata oluştuğunda dönüş değeri olarak ERROR anahtarlı bir açıklama stringi gönderilir.
 3. Bot Kayıt : http://xml.habereditoru.com/set/bot
  1. Botlar; HaberEditoru.com sunucularından belirli tiplerde içerik talebi gönderen filtrelerdir.  HaberEditoru.com'dan içerik talepleri burada tanımlanan verilere göre yapılır. Kayıt işlemi başarılı ise {"SUCCESS":"RobotID"}, Hata halinde {ERROR:Hata Mesajı...} döndürür.
  2. Parametreler (Zorunlu) : 
   • d -> Web sitenin http dahil alan adı (http://www.siteniz.com gibi),
   • k -> API_KEY
   • ID : (Integer) Bot No (1, 2, 3 gibi..)
   • Name : Bot Adı   
   • BotType : (integer) Bot Tipi (0:Manuel,1:Otomatik)   
   • Status : (Integer) Bot Durumu [0:Pasif - İçerik Çekmez,1:Aktif - İçerik Çeker]
   • ContentType : (Integer) İçerik Tipi [1:Haber,2:Video,3:Resim Galerisi, 4:Advertorial, 8:Özgün Makale]
   • Lang : Çekeceği içeriğin Dili
   • Agencies : İçerik çekeceği kaynakların ID'leri
   • Categories : İçerik Kategori ID'leri
   • Örnek : http://xml.habereditoru.com/set/bot?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&ID=1&Name=Bot1&Status=1&ContentType=1&Lang=tr&Agencies=12,13,14&Categories=101,102,150&OpsiyonelParametler....
  3. Parametreler (Opsiyonel) :
   • HEID : (Integer) Botun HaberEditoru.com ID'si. Bu değer gönderilirse ilgili bot güncelleme, gönderilmese yeni bot ekleme işlemi yapılır.
   • Spinner : (Integer) Spinner/Replacer [0:Pasif,1:Aktif]
   • NoImage : (Integer) Resimsiz İçerikler [0:Kaydet,1:Kaydetme]
   • SocialSharing(Integer) Sosyal Paylaşım [0:Pasif,1:Aktif]
   • LastSend : En son çekilen içerik tarihi
   • Tags : Etiketler. İçeriğin içerisinde mutlaka olması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapıalcaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • NegativeTags : Negatif Etiketler. İçeriğin içerisinde kesinlikle olmaması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapılacaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • PostType : Bu değer içerik XML'inde size geri gönderilir. Örneğin Wordpress sitelerde bu alana "post|galery" vs gibi post tipi olarak belirtebilirisiniz.
   • PostStatus : Bu değer içerik XML'inde size geri gönderilir. Örneğin Wordpress sitelerde bu alana "publish|drafts" vs gibi postun hemen yayınlanıp yayınlanmayacağını belirtebilirisiniz.
   • PostAuthor : Bu değer içerik XML'inde size geri gönderilir. Örneğin Wordpress sitelerde bu alana "1|2" vs gibi editor ID'sini belirtebilirisiniz.
  4. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyona parametre gönderdiğildiğinde {SUCCESS} veya {ERROR} stringleri döner. 
   • {"SUCCESS" : "1256" } Kayıt İşlemi Başarılı ise Dönüş değeri olarak SUCCESS stringi ve BOT'un HaberEditoru.com ID'si gönderilir.
   • {"ERROR":"Hata Açıklaması"}
    Herhangi bir hata oluştuğunda dönüş değeri olarak ERROR anahtarlı bir açıklama stringi gönderilir.

İÇERİK ÇEKME ve ÇEKİLEN İÇERİĞİ SET ETME

Projenizin kayıt işlemleri bittikten sonra içerik çekme işlemlerini bu fonksiyonla yaoabilirsiniz.

 1. İÇERİK ARAMA
  1. İçerik Çekme URL : http://xml.habereditoru.com/domain.com/API_KEY
  2. HaberEditoru.com sunucularından içerik çekmek için kullanıcak modül. Eğer belirlenen kriterlere göre içerik varsa ise XML Object, Hata halinde {ERROR:Hata Mesajı...} döndürür.
  3. Parametreler (Zorunlu) : 
   • a -> İçerik Kaynakları Dizisi (a:Array->13,15,25 vs gibi virgül ile ayrılmış),
   • c -> Kategoriler Listesi (c:Array -> 20,205,304 vs gibi virgül ile ayrışmış)
   • HEID -> Bot'un HaberEditoru.com ID'si
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/sizindomain.com/API_KEY?a=15,16,17&c=101,102,103,201&l=tr
  4. Parametreler (Opsiyonel) :
   • Lang -> İçerik Dili ( tr,en,tr_TR vs gibi dil kodu)
   • Tags : Etiketler. İçeriğin içerisinde mutlaka olması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapıalcaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • NegativeTags : Negatif Etiketler. İçeriğin içerisinde kesinlikle olmaması gereken kelimeler. Birden çok kelimede arama yapılacaksa kelimeler virgül (,) ile ayrılabilir.
   • Spinner : (Integer) Spinner/Replacer [0:Pasif,1:Aktif]
  5. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyon başarılı sorgulamalarda aşağıdaki gibi XML object, Hata halinde ERROR stringleri döner. Abonelik paketinize göre XML içinde bir veya daha fazla <item> düğümlü içerik bulunur.
   Örnek XML Çıktısı: http://xml.habereditoru.com/sample.xml
   
 2. BELİRLİ BİR İÇERİĞİ İSTEME
  1. İçerik Çekme URL : http://xml.habereditoru.com/domain.com/API_KEY
  2. HaberEditoru.com sunucularından içerik çekmek için kullanıcak modül. Eğer belirlenen kriterlere göre içerik varsa ise XML Object, Hata halinde {ERROR:Hata Mesajı...} döndürür.
  3. Parametreler (Zorunlu) : 
   • a -> İçerik Kaynakları Dizisi (a:Array->13,15,25 vs gibi virgül ile ayrılmış),
   • c -> Kategoriler Listesi (c:Array -> 20,205,304 vs gibi virgül ile ayrışmış)
   • ContentID -> HaberEditoru.com'daki içeriğin ID'si
    Örnek : http://xml.habereditoru.com/sizindomain.com/API_KEY?ContentID=155485662
  4. Parametreler (Opsiyonel) :
   • Spinner : (Integer) Spinner/Replacer [0:Pasif,1:Aktif]
  5. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyon başarılı sorgulamalarda aşağıdaki gibi XML object, Hata halinde ERROR stringleri döner.
   Örnek XML Çıktısı: http://xml.habereditoru.com/sample.xml
 3. ALINAN İÇERİĞİ SET ETME (BİLDİRME)

  1. HaberEditoru.com içeriğini sitenize eklediğiniz zaman bunu bildirirseniz bir sonraki içerik taleplerinizde ilgili içerik size tekrar gönderilmez. Örneğin : 538805 ID'li "Örnek Haber" başlıklı içeriği sitenize eklediniz. Eğer bu ekleme ile ilgili verileri HaberEditoru.com sunucularına bildirirseniz aynı içerik size bir daha gönderilmez. dolayısıyla sitenize tekrar eden içerik eklemez ve sürekli son içeriklere erişirsiniz.
  2. HaberEditoru.com üzerinden Sosyal Paylaşım ayarlarınızı yaptıysanız SET işlemi sonrasında otomatik olarak Pingomatik, Twitter Paylaşma vs gibi paylaşım işlemlerini HaberEditoru.com otomatik olarak yapacaktır. 
  3. İçerik SET URL : http://set.habereditoru.com
  4. SET URL Formatı (Zorunlu) : 
   • http://set.habereditoru.com/SITE_ID/BOT_ID/ITEM_ID/0/DURUM/POST_ID/?rURL=Icerik_URL_Si
   • SITE_ID -> Web Sitenizin HaberEditoru.com ID'si (Örn:658)
   • BOT_ID -> İçeriği çeken Bot'unuzun HaberEditoru.com ID'si (Örn:525)
   • ITEM_ID -> (integer) içeriğin HaberEditoru.com ID'si (Örn: 15255665)
   • DURUM -> (integer) 1 - Eklendi 0 - Eklenmedi
   • POST_ID -> (integer) İçeriğin Sitenizdeki ID'si (Örn:565)
   • rURL -> Eklenen İçeriğin tam URL'si ( Örn: http://www.siteniz.com/icerik.html )
   • http://set.habereditoru.com/658/525/15255665/0/1/565/?rURL=http://www.siteniz.com/icerik.html

RAPORLAR

 1. Bugün gönderilen İçerikler : http://xml.habereditoru.com/report/?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&r=today
 2. Bu hafta gönderilen İçerikler : http://xml.habereditoru.com/report/?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&r=weekly
 3. Bu ay gönderilen İçerikler : http://xml.habereditoru.com/report/?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&r=monthly
 4. Belirli bir tarih aralıklarında gönderilen İçerikler : http://xml.habereditoru.com/report/?d=http://wp.ebiron.com&k=S1YDB81R9GNNW6X4&s=2016-01-01&e=2016-02-01

ABONELIK İŞLEMLERİ

Dilerseniz projeniz üzerinden HaberEditoru.com abonelik ücretlerini hesaplatabilir, iframe içerinde abonelik ve ödeme ekranımızı gösterebilirsiniz. Abonelik işlemleri için ayrıca Ortaklık Programıza kayıt olup gelir elde edebilrisiniz.

 1. Abonelik Fiyat Hesaplama : HaberEditoru.com abonelik ücreti Bot Sayısı, İçerik Kaynağı Sayısı ve İçerik Çekme aralığına göre hesaplanır. 
  1. Hesaplama URL : http://xml.habereditoru.com/get/price?a=3&b=2&c=1&p=TRY
  2. Parametreler (Zorunlu) : 
   • a -> İçerik Kaynak adedi. Örn : 3
   • b -> Bot Adedi Örn: 2
   • c -> Abonelik Paketi. 3 Adet abonelik paketi vardır.
    1: 60dk aralıklarla 2:30dk aralıklarla 3: 5dk aralıklarla içerik talep edebilirsiniz.
   • p -> 3 haneli para birimi. Varsayılan TRY'dir.
  3. Dönen Değerler / Return : Bu fonksiyon JSON formatında veri döndürür.
   1. {"montly_price":"25","currency":"TL","max_content_daily":"24"} 
   2. montly_price -> Aylık Abonelik bedeli
   3. currency -> Abonelik bedelinin para birimi
   4. max_content_daily -> Bu abonelik paketinde günlük maximum kaç adet içerik çekilebilir.
     
 2. Abonelik ve Ödeme Paneli : Dilerseniz projenize Abonelik ve Ödeme panelimizi iframe içinden çalıştırabilirsiniz.  Ortaklık Programı kapsamında bu bölümden yapılan satışlardan prim kazanabilirsiniz.
  1. Abonelik ve Ödeme Paneli : http://xml.habereditoru.com/member/?d=wp.ebiron.com&ref=5&lang=tr
  2. Parametreler :
   • d -> Abone olacak sitenin domaini
   • ref -> Ortaklık Kodunuz
   • lang -> Ödeme paneli arayüz dili (Örn: tr,en)
  3. iFrame Kodu : 
   • <iframe frameborder="0" allowtransparency="true" style="width:100%;height:700px;border:0;" src="http://xml.habereditoru.com/member/?d=wp.ebiron.com&ref=5&lang=tr"></iframe>